Devlet Destekleri

Sgk Rapor Parası Alma ve Hesaplama 2020 Şartları Nedir?

SGK rapor parası en basit tabiri ile kişinin çalışamadığı günler için ödeme alabilmesi manasına gelmektedir. Bu ödeme raporlu olunan gün sayısına ve diğer bazı koşullara göre farklılık göstermektedir. Hesaplama yapılırken ilgili kişinin aylık net maaş tutarı dikkate alınmakta olup normal maaş hesabından farklı olacak şekilde düzenleme yapılır.

Gerekli tüm hesaplamalar Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde gerçekleştirilir. Burada amaç işverenlerin raporlu olunan günlerde çalışanlara maaş ödenmemesi durumuna engel olmaktır.

Kurum tarafından yapılan bu uygulama sayesinde hem işveren güç duruma düşmemekte hem de sigortalı olarak çalışan kişinin maaşından herhangi bir kesinti olmamakta ve kişi mağdur olmamaktadır.

2020 Yılı İçin Rapor Parası Sınırı Ne Kadardır?

2020 rapor parası tutarları kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalık halinde alınacak olan rapor paraları için ayakta tedavi ve yatarak tedavi ücretleri değişmektedir. Buna göre hastanede istirahat olan durumlarda rapor parası 1373 Türk lirası olarak hesaplanır. Ayakta tedavi durumlarında ise bu tutar 1831 Türk lirası olmaktadır.

Sgk Rapor Parası İş Kazası için

İş kazası sebepli raporlarda yatarak tedavi için 1451 Türk lirası, ayakta tedavilerde ise 1962 Türk lirası ödeme yapılır. Buna göre 2020 yılı rapor parası günlük en az 65,40 Türk lirası olmalıdır. Bu tutar ayakta tedaviye yönelik raporlar için geçerli olup yatarak tedavilerde günlük en az 49,02 Türk lirası ödeme yapılır. Bunlar verilecek alt sınır ödemeleridir. Üst sınır tutarları ise kişinin brüt ücret tutarına göre değişir.

Sgk Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

Rapor parası alma koşulları raporun alınma nedenine göre farklılık gösterir. Bu ödeme doğum, hastalık ve iş göremezlik gibi nedenlerle yapılmaktadır. Hastalık nedeniyle rapor parası alınabilmesi için ilgili kişinin rapor tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az doksan gün boyunca sigortalı olması ve 90 gün hizmet süresinin bulunması gerekir.

Doğum nedeniyle rapor parası alınacağında ise doğum öncesindeki doksan günlük zaman zarfında sigortanın bulunması şartı aranır. İş göremezlik nedeniyle rapor alanlar için ise herhangi bir sigortalı gün sınırlaması bulunmamaktadır. Bu koşullar sağlandığı takdirde rapor parası alınabilir.   

Sgk Rapor Parası Nasıl Alınır?

Rapor parası almak için başvuru yapmak gerekir. Rapor ödemesini alacak olan kişinin bu raporu işverene iletmesi para alınabilmesi için ön koşullardan biridir. Eğer rapor sebebi iş kazası ise bu durumda hem iş kazası sebebiyle rapor alındığına dair belge hem de çalışamama bildirgesi karşı tarafa iletilmelidir.

Yaşanan durum işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilir. Ödemeler raporlu olunan gün sayısı üzerinden yapıldığından işverenin ilgili süre içerisinde kuruma bildiriyi yapması gerekir. Bildirimlerin ardından onay verildiği takdirde ilgili kişi anlaşmalı bankalardan ya da PTT veznelerinden rapor parası ödemesi alabilir.

Rapor Parası Ne Zaman Alınabilir?

Rapor parası ödemeleri genellikle başvurunun yapılmasından sonraki on beş günlük süre içerisinde yapılır. Bu süre içerisinde başvuru yapan kişinin belgeleri kurum tarafından incelenir, değerlendirilir ve onay verilmesi takdirde gerekli hesaplamalar yapılarak ödenecek tutar ilgili kişi adına hesaba yatırılır.

Ancak bu hesap kişinin maaş hesabı olmamaktadır. Eğer özel hesaba yatırılması isteniyorsa işveren aracılığıyla buna dair bildirimin yapılması gerekir. Rapor parası PTT’ye yattıysa bu durumda iki ay içinde paranın vezneden alınması beklenir. Süresi içinde alınmayan rapor paraları ikinci ayın sonunda devlet tarafından geri alınmaktadır.

Rapor Parası Başvuruları

Rapor parası başvuruları sigortalı çalışan tarafından işverene yapılır. İşçi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki bağı işveren kurmaktadır. Bu durumda işçinin başka bir yere başvuru yapmasına gerek yoktur. Rapor parası için gerekli belgeler işçi tarafından işverene iletilir ve işveren tüm belgeleri kuruma gönderir.

Başvuru esnasında işçinin yapabileceği tek davranış maaşını kendi hesabına yatırılmasını istemektir. İşverene yapılan bu talep Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilir ve böylece para banka hesabına yatırılır. Aksi durumda ödemeler PTT veznelerinden alınabilmektedir.

Rapor Parası Hesaplamalarında Neye Dikkat Edilir?

Rapor parası hesaplaması yapılırken esas alınan noktalar tedavinin türü ve raporun alınma sebebidir. Buna göre iş kazası, doğum ya da hastalık nedeniyle yapılacak ödemeler birbirinden farklıdır. Bu farklılık ayakta ve yatarak tedaviler için de geçerlidir. Uzun süreli raporlar ve yatarak tedaviler için yapılacak ödeme genellikle biraz daha yüksek olmaktadır.

Rapor Parası Hesaplamaları

Hastalık nedeniyle rapor parası hesaplaması yapılırken sigortalı çalışanın brüt kazancı esas alınır. Buna göre kişinin üç aylık toplam brüt kazancı üç ay içinde olan işgünlerine bölünür. Elde edilen rakam kişinin günlük tutarını ortaya koyacaktır.

Ayakta tedavi edilen hastalarda bu tutarın üçte ikisi, yatarak tedavi edilen kişilerde ise tutarın yarısı raporlu kişiye ödenir. Hastalık nedeniyle rapor ödemelerinde tutar hesaplanırken ilk iki gün bu hesaplamaya dahil edilmemektedir.  Bu durum iş kazası nedeniyle rapor parası hesaplaması için de geçerlidir.

Doğum Nedeniyle Rapor Parası Ödemeleri

Doğum nedeniyle rapor parası ödemesi alınabilmesi için iznin tam alınması şartı vardır. Bu izinde doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olacak şekilde belirlenmiştir. İzinlerin kullanılmasıyla birlikte toplam on altı haftalık izin parası ilgili kişiye verilmektedir. Ödenecek olan tutar hesaplanırken üç aylık toplam brüt tutar üç aylık iş günü süresine bölünür ve bir günlük tutar elde edilir. Elde edilen günlük kazancın üçte ikisi sigortalı kadına ödenecek olan miktarı gösterir.

Doğum Nedeniyle Rapor Parası Ne Zaman Ödenir?

Çalışmazlık bildirisinin yapıldığı tarih doğum nedeniyle rapor parası ödenme tarihi üzerinde doğrudan etkilidir. Ödeme için gerekli olan bildirinin yapılmasından itibaren yedi ile on beş gün arasında ödemeler yapılmaktadır.

Yapılacak olan bildiriler işveren tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası olmak üzere parça parça olarak gönderilir. Bu nedenle alınacak ödemeler de iki parça halinde yapılır. Eğer işveren bildiriyi rapor süresi bittikten sonra hep birlikte gönderirse bu durumda ödemeler de tek seferde olacak şekilde gerçekleştirilir.

İş Kazasında Rapor Parası Hesaplaması

Diğerlerinde olduğu gibi iş kazası rapor parası hesaplamaları için de üç aylık brüt maaş esas alınır. Elde edilen günlük kazan tutarı ayaktan ve yataktan tedavi edilen hastalar için ayrı ayrı hesaplanır. Ayaktan tedavi edilen hastalarda bulunan tutarın üçte ikisi kullanılırken yatarak tedavi durumunda bulunan tutarın yarısı hesaplanır. Doğum ya da hastalık sebebiyle verilen raporlarda ilk iki gün hesaplamaya dahil edilmezken iş kazası raporları hesaplamalarında bir gün bile hesaplama kapsamına alınır.

İş Kazasında Maaş Verilir Mi?

İş kazası durumunda maaş kesintisi yapılıp yapılmayacağı ilgili kişiye verilecek rapora göre farklılık göstermektedir. Eğer kişinin raporu istirahat raporuna dönerse bu durumda işverenin işçinin maaşını kesme hakkı vardır. Kesilen bu maaş tutarı iş göremezlik ödeneği olarak yatırılmakta olup bu işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilir.

Bu sayede işçinin herhangi bir kaybı olmamaktadır. İş kazasında rapor parası ödemeleri tıpkı diğer rapor sebeplerinde olduğu şekilde ve süreçte olacak şekilde yapılmaktadır. Bununla ilgili sorgulamalar e devlet üzerinden öğrenilebilir.

Benzer Konular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu