Devlet Destekleri

Ölüm Aylığı 2020 Şartları, Sorgulama ve Hesaplama Nedir

Vefat durumu ne yazık ki oldukça acı bir haberdir. Birinci dereceden vefat eden yakınlarımız bizler için hayatlar boyunca çalışma sağlamış olan ebeveynlerimiz ya da çocuklarımız, eşlerimiz olabilir. Bu kapsamda onların acıları ile olumsuz bir ruh hali içerisinde bulunurken çalışma hayatımızın olmaması durumunda ne yazık ki zor durumda kalabilmekteyiz.

Devlet kişilerin acılarını hafifletmek adına ve vefat eden kişilerin arkasında kalan bakmakla yükümlü olan kişilerin zor durumda kalmaması adına ölüm aylığı bağlamaktadır. Bu aylıklar, her ay düzenli olarak alınmaktadır. Ölüm aylığı alabilmek için birtakım şartlar olabildiği gibi aynı şekilde ölüm aylığı kaybetme durumu için de artlar bulunmaktadır.

Ölüm aylığı hususunda bilgi sahibi olmak, 2020 yılının güncel ölüm aylığı fiyatlarından haberdar olmak ve aynı zamanda ölüm aylığı şartları, sorgulama işlemleri ve ölüm aylığı hesaplama işlemlerine dair bilgi sahibi olmak için sayfamızı takip edebilirsiniz. Bu yazımızda bu konulara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu sayede ölüm aylığı hususunda bilgi sahibi olabilir ve hesaplamalarınızı bu ölçüde tamamlayabilirsiniz. 

Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları Nedir?

Ölüm aylığı bağlanma işlemleri için birtakım şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bunlardan ilki vefat eden kişinin hayattayken sağlamış olduğu SGK primlerinin ödenmesi ve çalışmış olduğu gün sayısında sigortasının yatmış olmasıdır. İkincisi ise, ölüm aylığını alabilecek kişinin eş, çocuk, anne veya baba olması durumunda ilgili ölüm aylığını alabilecek koşulları sağlamış ve yerine getirmiş olması gerekmektedir. 

Eşlerden birisi ya da çocuklarından birisi SGK dan emekli olmuş kişilerin vefatı halinde çocuklarına, eşine ya da anne babasına ölüm aylığı alabilme hakkı doğmuştur. SGK kapsamında değil de 1800 gün olarak çalışmış ve ölüm sigortası yatmış olan kişilerin yakınlarına da ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Vefat eden eş minimum 5 yıl ve üzerinde sigortalı olarak bir işletmede çalışmış ise, bu 5 yıllık süre kapsamında minimum 900 gün sigortası yatmış ise vefatı durumunda eşine ya da çocuklarından herhangi birine ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

Ölüm Aylığı 2020 Zammı Ne Kadar?

Ölüm aylığı 2020 zammı ne kadar şeklinde sık sık arama motorlarında arama yapılmaktadır. Kişinin çalışmış olduğu zamanda ve vefat ettiği zamanda almış olduğu maaşının belirli oranları doğrultusunda çocuklarına ya da eşlerine ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu kapsamda incelendiği zaman ölüm aylığı koşulları dikkate alındığında ücretlendirme sistemi kişiden kişiye değişebilmektedir.

Ayrıca ölüm aylığı olarak da alınacak olan ücretin her yıl belirli oranda arış göstermesi gerekmektedir. Ölüm aylığı 2020 zammı ile birlikte oluşan yıllık enflasyon zammı yansımaları ile birlikte en düşük maaşa 50 TL en yüksek maaşa ise 150 TL. değeri aralığında değişen bir ölüm aylığı zammı oluşmaktadır. Bu kapsamda 

Sigortadan Ölüm Aylığı Hakkı Kazanma

Sigortadan ölüm aylığı kazanabilmek için birtakım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Sigortadan ölüm aylığı kazanılmasının en önemli koşulu ve liralı vefat eden kişinin hayatta olduğu zaman diliminde SGK primlerinin yatması ve belirli sürede çalışmış olması gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda listelenmiştir. 

Vefat eden kişi minimum 1800 gün olmak kaydı ile çalışmış olmalı ve bu şekilde primlerinin yatmış olması gereklidir. 

4/1 i derecesine yükselebilme adımlarında ilerleyebilmesi için 5 yıl içerisinde minimum 900 gün çalışmış olması gerekmektedir. Çalışma süresi boyunca yatırılan SGK sında minimum 900 günlük ölüm sigortası primi ödenmelidir. 

Bir kişi yaşlılık aylığı alırken, malulen emekli olduğunda bunun aylığını alırken ya da vazife sırasında bir kaza ile malulen emekli olmuş ise, bunun aylığını alıyor ise, kişinin vefatı durumunda bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan kişiye bu aylık hakkı geçer ve aynı şekilde her ay aynı miktar üzerinden ödenmeye devam eder.

Ölüm Aylığını Kimler Alabilir?

Sigortadan ölüm aylığını alabilmek için kişilerin belirli yakınlık derecelerinin bulunması gerekmektedir. Resmi nikahlı eş, vefat eden kişinin nüfusa kendi üzerinde kayıtlı olan çocukları ölüm aylığını alabilmektedir. Vefat eden kişinin eşi ve çocuğu olmaması halinde anne ve babasına ölüm aylığı verilmektedir.  Ölüm aylığı alabilmek için vefat eden kişinin birinci dereceden akrabası olma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ölen Kişinin Eşine Aylık Bağlanması Şartı Nedir?

Sigortalı olarak çalışırken vefat eden bir eşin, kendi eşine aylık bağlanabilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu bölümde bu şartlara göz atabilirsiniz. İlgili şartlar aşağıda listelenmiştir. 

Ölen kişinin eşine aylık bağlanabilmesi için, eşin vefat ettiği zaman içerisinde aylık bağlanacak olan kişi ile resmi nikahlı olarak evlenmiş olması gerekmektedir. 

Ölen kişinin resmi nikahlı eşi bulunuyor ise, ölüm aylığını alabilmek için belirli oran ve şartlar da kendi içerisinde gelişmektedir. Vefat eden kişinin çocukları bulunmuyor ise, resmi nikahlı eş ölüm alığı olarak, vefat eden eşin maaşının % 75 oranını ölüm aylığı olarak almaktadır. Vefat eden eşin çocukları bulunuyor ise, eş % 50 oranında ölüm aylığı almaktadır. 

Ölüm Aylığı Hesaplama Tablosu

Ölüm aylığı hesaplama tablosuna aşağıda yer verilmiştir. Bu sayede ölüm aylığı hesaplama işlemleri için sizler de kendi maaş ve aylık hesaplama işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. 

1000 TL alan maaşlı çalışan ve SGK primleri yatmış olan vefat eden bir kişinin çocuğu olmaması halinde resmi nikahlı eşine 750 TL ölüm aylığı; çocuğu olması halinde ise 500 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

2000 TL alan maaşlı çalışan ve SGK primleri yatmış olan vefat eden bir kişinin çocuğu olmaması halinde resmi nikahlı eşine 1500 TL ölüm aylığı; çocuğu olması halinde ise 1000 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

3000 TL alan maaşlı çalışan ve SGK primleri yatmış olan vefat eden bir kişinin çocuğu olmaması halinde resmi nikahlı eşine 2250 TL ölüm aylığı; çocuğu olması halinde ise 1500 TL ölüm aylığı bağlanmaktadır. 

Sigortalı Ölen Kişinin Çocuklarına Maaş Bağlanma Şartları

Sigortalı olarak çalışırken vefat etmesi halinde kişinin çocuklarının ölüm aylığı maaşı bağlanmasının belli başlı şartları bulunmaktadır. Bu şartlara aşağıda yer verilmiştir. 

Erkek Çocuklar için Şartlar;

  • Herhangi bir eğitim ve öğretim kurumunda öğrenim görmemesi halinde 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilmektedir. 
  • Lise ve dengi kurumlarda eğitim öğrenim görebilmesi halinde maksimum 20 yaşına kadar ölüm aylığı alabilmektedir. 
  • Ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim görmesi halinde ise maksimum 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilmektedir. 

Kız Çocuklar için Şartlar;

  • Kız çocukları için yaş kriteri bulunmamaktadır. 
  • Kız çocuklarının anne ya da babasından kalan ölüm aylığını alabilmeleri için evli olmamaları gerekmektedir. 
  • Kız çocuklarının ölüm aylığı alabilmesi için çalışmaması ve hesabına SGK primleri dahil işlememesi ve maaş yatmaması gerekmektedir. 

Evlenmiş ve ayrılmış olan kız çocukları hiçbir maaş almamaları ve çalışmamaları halinde vefat eden anne ya da babalarından kaynaklı ölüm aylığı alabilmektedir. 

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne ve Babalarına Bağlanan Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir? 

Sigortalı olarak çalışırken hayatını kaybetmiş olan kişilerin anne ve babalarına da ölüm aylığı bağlanabilmektedir. Bunun için birtakım şartların yerine getirilmesi ve belirli kuralları karşılıyor olmak önemlidir. Bu prosedürlere aşağıda yer verilmiştir. 

Vefat eden sigortalı çalışanın anne ve babasının ölüm aylığı alabilmesi için 65 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 

Hayatını kaybeden sigortalı kişinin eşinin ve çocuklarının olması durumunda anne ve babası ölüm aylığı alamaz. Bu ölüm aylığını alma hakkı ölen kişinin anne ve babasında değil, resmi nikahlı eşindedir. Eşi çalışıyor ise ve maaşı var ise ölen kişinin çocuklarının ölüm aylığı alma hakları bulunmaktadır. 

Anne ve babanın ölüm aylığı alabilmek için vefat eden çocuklarının evli olmaması ve evlenip boşanmış dahi olsa, nüfusa kayıtlı çocuğunun bulunmaması gereklidir. Ayrıca tüm bu koşulların sağlanması halinde anne ve babanın 65 yaşından küçük olması gereklidir. 

Ölüm Aylığı Başvuruları Nasıl Yapılır? Gerekli Belgeler Nelerdir? 

Ölüm aylığı başvuruları yapmak için kişinin, vefat eden kişi ile akrabalık derecesinin belirli şartları karşılayıp karşılamadığına bakılmaktadır. Ölüm aylığı alabilmek için başvuru yeri ilk olarak SGK dır. Bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğü’ ne giderek ölüm aylığı başvurusunda bulunmak istediğinizi beyan etmeniz gerekmektedir.

Burada vereceğiniz dilekçe ile birlikte, “Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bağımsız Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı” na müracaat edilmesi gerekmektedir. İlgili Daire başkanlığı Ankara’ nın Sıhhiye semtinde bulunmaktadır. Doğrudan başvuruda bulunmak isteyen kişiler direkt olarak bu yerlere müracaat etmelidir. 

Ancak günümüzün teknoloji çağı olması nedeni ile internet üzerinden tüm işlemler çabucak halledilmektedir. E devlet üzerinden yapılacak ölüm aylığı başvuru işlemleri de hızlı bir şekilde işleme konulmaktadır. 

Ölüm Aylığı Başvurusu için Gerekli Belgeler

  • Ölüm aylığı talep beyannamesi
  • Başvuru sahibi eş ya da çocukların nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Başvuru sahibi çocukları için sağlık raporu
  • Başvuru sahibini akrabalık ve yakınlık derecesine uygun olarak istenecek özel belgeler

Benzer Konular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu