Malulen Emekli Maaş Aylığına 2020 Yılındaki Zam Listesi

Türkiye’de ve dünyada pek çok emeklilik türü bulunuyor, bu emeklilik türleri arasında biri de malülen emeklilik. Malülen emeklilik çalışanların emekliliğnde oldukça önemi bir yeri bulunan bir emeklilik türü. Malülen emeklilikte, çalışanın sağlık koşulu çalışmaya elverişsiz düzeydedir. Bu nedenle, çalışanlar çalışmaya elverişsiz bir duruma geldiklerinde malülen emekli olurlar ve malülen emekli aylığı almaya başlarlar. Tabi herkesin her an çalışmaya elverişsiz duruma düşmesi, emekli aylığı almak için yetmiyor. Bunun için engellilik oranı veya işgöremezlik oranı büyük önem arz ediyor. Malulen emekli olabilme hakkı hem kamuda hem de özel sektörde çalışan kişilere verilen doğal bir haktır.

Malül Maaşları 2020 Yılında Ne Olacak?

Malülen emekli olan kişiler devletten her ay bir miktar maaş alıyorlar. Bu emekliliere ödenen maaş her ne kadar az da olsa, çoğu malülen emekli bu maaş olmazsa hayatına devam edemeyecek. Bu nedenle 2020 yılında malülen emekli maaşının miktarı da oldukça önemli. Peki 2020 yılında malülen emekli olacak olan emekliler ne kadar malulen emekli maaşı alacaklar?

Malülen Emeklilik Şartları

Malülen emeklilik ile ilgili genel hükümler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasaları ve kanunu gereğince yasal bir çerçeveye oturulmuştur. Malülen emeklilik hakkı tanınan bireylerin yasal hak ve sorumlulukları da bu kanunda açık bir şekilde yer almaktadır. Malülen emekli olabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor, bu şartların ne olduğu da Resmi Gazete’de 25221 sayılı kanunda belirtildi. Sgk çatısı altındaki en kolay ve hızlı erken emekliliğin malülen emeklilik olduğu biliniyor.

Malülen Emeklilik İçin Kaybedilmesi Gereken İşgücü Oranı

Malülen emekli olabilmek için taşımanız gereken şartların başında herhangi bir meslek hastalığı sonucunda veya bir iş kazası sonucu çalışma işgücünün yüzde 60’ını veya daha fazlasını kaybetmesi gerekiyor. Örneğin el işçiliği yapıyorsa iki elini de kaybetmesi veya bir elini kaybetmesi de malülen emekli olması için yeterli olabilir.

Bu kişiler SGK tarafından malül sayılırlar ve malülen emekli maaşı alabilirler. Ancak çalışma işgücünüzden ne kadar kayıp yaşadığınızı tescil etmek için öncelikle, tam teşekkülü bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Bu hastaneler tam detaylı olarak çalışma işgücünüzün ne kadarını kaybettiğinizi inceleyecektir.

Malülen Emekli Olabilmek İçin Prim Ödeme Şartı

Malülen emekli olabilme hakkından yararlanan sigortalı bireyler,  her ay SGK’dan aylık olarak bir miktar emekli maaşı alırlar. Çalışanlar sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarih itibarıyla, en az 15 yıl boyunca sigorta primi ödemiş olmaları gerekiyor.  Buna bağlı olarak yaşlılık veya ölüm sigortaları primi de ödemiş olmalarına karşılık olarak yaşlılık aylığı da bağlanabilmektedir. 

Malülen Emeklilik ve Sıradan Emeklilik Farkları

65 yaşında emekli olabildiğiniz, normal emeklilik sistemi ile malülen emeklilik sistemi kıyaslandığında oldukça kolay ve basit şartları olduğunu söyleyebiliriz.  Normal emeklilik sisteminde bulunan kişiler çalışırken yaş şartı ve belirli bir sigorta primini doldurmaları gerekiyor, aksi takdirde emekli olamıyorlar. Ancak malülen emeklilik sisteminde böyle bir şart veya kural yok, hatta yaşa dahi takılmadan emekli olabiliyorsunuz. 

Malülen Emekli Maaşı 2020 Yılında Kaç Oldu

Malülen emekli olabilmek için, Sgk veya Bağkur’lu olmanız gerekiyor ve alacağınız emekli maaşı da ödediğiniz prim miktarına dayalı oluyor.  Geçtiğimiz aylarda tüm emeklilere yapıldığı gibi malülen emeklililerin de maaşına yüzde 6,5 zam yapıldı. Bu zam ile birlikte malülen emekli maaşı 1,500 TL’de 1,597 TL’ye yükseldi ve yaklaşık 97 TL zam yapıldı.

Malülen Emekli Olabilmek İçin Bu Hastalıklar Da Yeterli

Malülen emekli olmak için sadece fiziksel değil, ruhsal hastalıklar da yeterli olabiliyor. Örneğin tedaviye rağmen yanıt alınmayan ruhsal hastalıklarda da malülen emekli aylığı alınabiliyor. İşte malulen emekli aylığı alınabilecek ruhsal hastalıklar,

 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan şizofren ve tipleri,
 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan şizoafektif bozukluklar
 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan sanrısal bozukluk
 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan sınıflandırılamayan ve tanımlanamayan psikozlar
 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan bipolar bozukluk 
 • Tedavi başlanmasına rağmen yanıt alınmayan çalışma imkanı olmayan  ileri derecede beyin hasarı ve işlev bozuklukları ve yine buna bağlı olarak davranış bozuklukları

Prime Esas Malülen Maaş Sistemi

Malülen emekli maaşı ödenen prim neticesinde artabiliyor, fazladan prim ödeyen bireyler malülen emekli olduklarında daha fazla maaş alabiliyorlar. Malülen emekli aylığı 2020 yılında en az 1,597 TL iken, ödenen prime göre maaş yükselebiliyor. Malülen emekliler 1,800 TL veya 2,100 TL gibi daha yüksek maaşlar da alabiliyorlar. 

Malülen Emeklilikte Yeni Güncellemeler

Malülen emekli olma şansı artırıldı, eskiden bazı hastalıklar malülen emekli olabilmek için yeterli gelmiyordu, ancak yapılan yeni güncellemeler ve düzenlemeler ile malülen emekli olabilme şansı artırılmış oldu. Buna göre,  bazı ciddi kronik hastalıklar ve kanser hastaları da malülen emekli aylığı alabilecekler. Ayrıca  malülen emekliliğe ayrılan bireyler, 21 çeşit hastalıktan biri nedeniyle emekliliğe ayrılırsa, 1020 TL emekli maaşı alacaklar. Normal şartlarda en düşük malülen emekli aylığı 1,597 lira iken bu hastalıklara sahip olanlar 1,020 TL maaş alabilecekler.  Bu hastalıklardan bazıları şöyledir,

 • Kemik iliği dışındaki tüm organ nakilleri malülen emekli olmaya yetebilecek.
 • Diyalize girmese de kronik böbrek yetmezliği olan hastalar da malülen emekli olabilecekler. 
 • Tüm kanser hastaları en az 18 ay boyunca malülen emekli sayılacak ve bu sürede 1,020 TL emekli aylığı alacaklar. 
 • Tedavisi oldukça ağır olan veya bulunmayan elektrolit bozukluğu olanlarda malülen emekli olabilecekler.
 • Kan kanseri olan hastalar, diğer kanser tiplerine göre 6 ay daha uzun malüliyet hakkına sahip olacaklar.
 • Çalışmaya izin vermeyen genetik ve sinirsel hastalıklar
 • Otizm ve benzeri gelişim bozukluklaru
 • Sakat yürüyemeyen ve toplu taşıma araçlarını tek başına kullanmayanlar
 • Alzheimer,demans sara gibi hastalıklara sahip olan kişiler de malülen emekli olacaklar.
 • Pskiyatrik hastalıklar da maluliyet hakkına dahil edildi. 
 • Ağır Astım, Koah gibi solunum sistemi hastalıklarına sahip olan, nefes almada ciddi zorluklar yaşayanlar
 • Solunum cihazı kullananlar
 • Verem hastaları 2 yıl süreyle malülen emekli olacaklar.

Malülen Emekli Aylığına Nasıl Müracaat Edilir?

Malülen emekli aylığına müraacat edebilmek için öncelikle Sigortalı kişinin örneği, ilgili kurumca hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi  ve ayrıca bir tane belgelik fotoğrafları ile birlikte son çalıştığı işyerine bağlı bulunan SGK il müdürlüğüne ya  da SGK merkezine başvurmaları gerekiyor.

Malüllük Aylığına Müracaat İçin Gerekli Belgeler

4/a’lı veya kendi adına ve hesabına çalışan, homeoffice çalışanlar ve köy mahalle muhtarları ve 4/b sigortalılar için, 

 • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi Gerekir
 • İşten Ayrılış Bildirisi

Kamu Görevlileri İçin

 • Malülüllük aylığı alınabilmesi için açıkta bulunan kişilerin şahsen veya vekaleten ya da görevde bulunanlar için ilgili kurum aracılığı ile yapılan başvuru
 • Emekli Sevk Onayı,
 • Emeklilik Tespiti İçin Sağlık Kurulu Raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu