Gizlilik Politikası

kosgeb kredi

Sitemizin adresi : www.kosgebekredi.com ‘ dur

www.Kosgebekredi.com Gizlilik politikası, kullanıcılardan toplanan kişisel verilerin neler olduğu, bu verilerin nasıl işlendiği ve hangi amaçlarla kullanıldığını açıklayan yasal bir ifadedir. Teknolojinin ve internetin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte ilk olarak 1968 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde kişisel verileri korumak amacı ile politikalar geliştirilmeye başlanmıştır.

Sitemizin gizlilik politika sayfası. Gizlilik Politikası    bu alandadır. , yasal sözleşmeyi ifade etse de, kullanıcı verilerinin korunması ve gizlilik kavramları ile yakından ilişkilidir.
Gizlilik beyanı ya da gizlilik bildirimi kavramlarla aynı anlamda kullanılan gizlilik politikası, esas olarak işletme sahibinin, faaliyetleri sırasında elde ettiği kişisel bilgiler, analiz çalışmaları, değerlendirme sonuçları, hazırlanan raporlar ve benzeri her türlü bilgi ve belgeyi, titizlikle koruyacağı, hiçbir koşulda üçüncü kişilere vermeyeceği, bu konuda bir açıklama yapmayacağı ve ilgili veya ilgisiz hiçbir kişi veya kuruluş ile paylaşmayacağı anlamına gelmektedir.

Bu çerçevede olmak üzere kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, müşteri farkı gözetmeden, herkese eşit olarak davranmayı, bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermeyi ve bu konuda şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmamayı taahhüt etmektedir.

Kuruluşumuz, faaliyetleri sırasında, her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmamaya ve baskıdan kaynaklanan bir davranış sergilememeye özen göstermektedir. Herhangi bir çıkar çatışması durumunda bunu müşterileri lehine çözümlemeye çalışmaktadır.

Genel olarak gizlilik politikamız ile ilgili gereklilikler ilgili yasal düzenleme esaslarına dayanmaktadır. Bu bakımdan kuruluşumuz, müşterilerden ne tür bilgiler toplanacağını ve elde edilen bilgileri ne şekilde kullanacağını baştan açıklamaktadır. Müşteriler kişisel verilerini görüntüleyebilmekte, güncelleyebilmekte veya kaldırılmasını talep edebilmektedir. Kuruluşumuz, toplanan kişisel bilgilerin güvenliğinden ve yetkisiz kişi veye kuruluşların erişiminin engellenmesinden tamamen sorumludur ve bu yönde davranacağını taahhüt etmektedir.

Hiçbir yönetici ve çalışan, müşteri bilgilerini kuruluş dışına çıkaramaz ve üçüncü kişi ve kuruluşlar ile paylaşamaz. Kuruluşumuz, sistemdeki bilgilere, erişim yetkisi dışındaki kişi ve kuruluşların erişimini engellemekle yükümlüdür.

Resmi kuruluşlar tarafından talep edilen bilgiler, sadece ilgili yasal düzenlemelerin izin verdiği sınırlar içinde ilgili resmi kuruluşa verilebilir.
Kuruluşumuz, bütün bu sayılan gizlilik politikası ilkelerine aykırı davranışta bulunan yönetici ve çalışanlarını suç işlemiş olarak kabul etmekte ve gerekli yaptırımları çekinmeden uygulayacağını taahhüt etmektedir.

Kosgebekredi.com 

Yönetimi

Başa dön tuşu